“Jiu-Jitsu Nowadays Is Much More Effective”, Fabio Gurgel on Old vs Modern Jiu-Jitsu

What do you think this “Jiu-Jitsu Nowadays Is Much More Effective”, Fabio Gurgel on Old vs Modern Jiu-Jitsu video?

Be sure to share this “Jiu-Jitsu Nowadays Is Much More Effective”, Fabio Gurgel on Old vs Modern Jiu-Jitsu video.