Do Grappling Dummies Help Your Jiu-Jitsu When You Can’t Make It to Class?

What do you think this Do Grappling Dummies Help Your Jiu-Jitsu When You Can’t Make It to Class? video?

Be sure to share this Do Grappling Dummies Help Your Jiu-Jitsu When You Can’t Make It to Class? video.